Feest met gratis ‘Bodem’

  • 14 december 2020

Het vaktijdschrift ‘Bodem’ bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd met een gratis feestnummer. Dit nummer bevat bovendien een klassieker: Vlaanderen – Nederland, op vlak van bodembeleid dan. 

30 jaar bodemkennis

‘Bodem’ is het enige Nederlandse full colour vaktijdschrift dat zich specifiek richt op bodembeheer in al zijn aspecten. Al 30 jaar verspreidt dit tijdschrift de kennis, ervaring en inzichten van wetenschappers, beleid en praktijk over bodembrede thema’s. De OVAM zetelt al vanaf de beginjaren mee in de redactie en brengt als enige niet-Nederlands redactielid ook de Vlaamse bodemstem naar voren.  

Verschillen en overeenkomsten in Vlaams en Nederlands Bodembeleid. Geen wedstrijd, maar samenspel

Het feestnummer bood de kans om tien jaar na het vorige lustrum-interview de balans op te maken van het bodembeleid in Nederland en Vlaanderen. Tien jaar geleden waren er opmerkelijke verschillen. Wat gebeurde er in de tussentijd? Wat kunnen we verwachten voor de komende tijd? Nele Bal en Margot de Cleen van de Bodem-redactie interviewden Ann Cuyckens van de OVAM en Gilbert Boerekamp van Rijkswaterstaat. Hoewel er verschillen bestaan tussen de aanpak van beide landen, valt het vooral op dat er gedeelde ambities zijn die wederzijds inspirerend werken.  

Het interview is te lezen in het decembernummer, dat ter gelegenheid van de 30ste verjaardag gratis ter beschikking is via de webshop van Wolters-Kluwer .