Fermentatieproces ‘Bokashi’ geen evenwaardig alternatief voor compost

  • 14 december 2020

Bokashi is de naam van het tussenproduct dat ontstaat bij de fermentatie van organisch-biologisch afval. Dit afval wordt samen met hulpstoffen in laagjes op elkaar gestapeld. Voorbeelden van hulpstoffen zijn zogenaamde effectieve micro-organismen (EM), zeeschelpenkalk en kleimineralen. Fermentatie via Bokashi levert een tussenproduct van verwerking op. Van zodra het in de bodem zit, wordt het daar verder afgebroken in ongecontroleerde omstandigheden.

Compost vs. Bokashi

  1. Product vs. afvalstof  

Compost is een stabiel organisch middel, vrij van ziektekiemen en onkruidzaden. Het is een product en niet langer een afvalstof. Daarom kun je het gebruiken als bodemverbeteraar. Bokashi daarentegen is erg variabel en instabiel. Tijdens de fermentatie worden de ziektekiemen en onkruidzaden