Financiële tussenkomst door Tersana

  • 17 december 2019

Tersana stelt vast dat niet alle bodemsaneringsdeskundigen goed op de hoogte zijn van de werking van het saneringsfonds. Probeer een zo goed mogelijke adviserende rol aan te bieden voor de klanten, saneringsplichtigen.

Wie komt er in aanmerking?

Zowel actieve als gesloten bedrijven uit de sector van garage, carrosserie en herstelling van landbouwvoertuigen komen in aanmerking om aan te sluiten bij Tersana. Op www.tersana.be kan dat op eenvoudige wijze worden nagegaan. Vermijd boze reacties van uw klant als hij zou vast stellen dat hij niet volledig werd geadviseerd.

Aanvraag indienen

Sommige probleembezitters ondervinden moeilijkheden bij het opmaken van het aanvraagdossier. Ook hier is een ondersteunende taak weggelegd voor de bodemsaneringsdeskundige. De tool voorziet de mogelijkheid dat een derde (bijvoorbeeld de EBSD) de aanvraag indient. Hij kan dit doen voor een onbeperkt aantal geïnteresseerden. Maak gebruik van deze extra dienst die je als bodemsaneringsdeskundige kunt aanbieden.