Meest geraadpleegde formulieren

 

Bodemgerelateerde formulieren

Titel en informatie Formulier
Bodemattest aanvragen via webformulier
Bodemattest schriftelijk aanvragen
Cofinanciering:
 
 • Aanvraag van de cofinanciering van bodemsanering
 • Vorderingsstaat cofinanciering, kostenraming en rekeningstaat
Digitale informatie opvragen dossier / Inzage dossier
 • Gelieve dit formulier in te vullen wanneer u een dossier digitaal wenst te ontvangen of een afspraak wenst te maken om een dossier in te kijken.
Erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering
Financiële zekerheden en verbintenissen:
 
- Verbintenis:
 
 • Verbintenis gewone procedure - na conform bodemsaneringsproject
 • Verbintenis versnelde overdracht - na conform beschrijvend bodemonderzoek
 • Bevoegdheidsverklaring notaris
- Financiële zekerheden:
 
 • Modeltekst bankwaarborg
 • Modeltekst verpande rekening
 • Modeltekst garantieverzekering
Sluiting van risico-inrichting
Verminderde milieuheffing
Versnelde overdracht
Vrijstelling van saneringsplicht:
 
 • Aanvraag vrijstelling saneringpslicht – exploitant of gebruiker
 • Aanvraag vrijstelling saneringpslicht – eigenaar
Vrijstelling onderzoeksplicht

 

 

 
Contact

OVAM – Klantenbeheer

Bodemgerelateerde vragen:
T: 015 284 458
bodem@ovam.be

Afvalgerelateerde vragen:
T: 015 284 284
info@ovam.be