Gebruik van het identificatieformulier

Vóór het transport

De gegevens zijn ingevuld, ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor het vervoer aanvangt. Als de hoeveelheid niet duidelijk is voor het vertrek, mag die op de plaats van bestemming en ingevuld worden. De vervoerder bezorgt een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent.

De afvalstoffenproducent ontvangt een kopie van het ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie minstens vijf jaar.

Tijdens het transport

Het ingevulde en ondertekende identificatieformulier vergezelt de afvalstoffen. De vervoerder toont het formulier op vraag van de inspecterende diensten.

De vervoerder mag het vervoer slechts aanvatten op voorwaarde dat het identificatieformulier aanwezig is. Er zijn enkele uitzonderingen.

Op de plaats van bestemming

Indien de hoeveelheid nog niet was ingevuld, vult u deze nu in en bezorgt u een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent.

Het identificatieformulier wordt door de verwerker gedateerd en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie minstens vijf jaar.

Na het transport

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier minstens vijf jaar.

De afvalstoffenproducent bewaart de door hem ontvangen kopie van het identificatieformulier minstens vijf jaar.

De verwerker bewaart een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier minstens vijf jaar.

Het identificatieformulier geeft de plaats van vertrek en bestemming duidelijk weer. Indien de afvalstoffen na behandeling of tussenopslag verder worden vervoerd, is een nieuw identificatieformulier nodig. Betreffende de R- en D-code moet de code van de eerstvolgende stap in de verwerking gebruikt worden.