Gebruik van bodemmaterialen - Vakinformatie

Algemene informatie rond het grondverzet en de wettelijke verplichtingen bij het gebruik van bodemmaterialen vindt u in de veel gestelde vragen (FAQ).

In de uitvoeringsbepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen van het Bodemdecreet en VLAREBO is vaak sprake van codes van goede praktijk en van standaardprocedures.
De codes van goede praktijk en standaardprocedures zijn per ministerieel besluit vastgesteld (MB van 27 maart 2019, 16 mei 2020 en 23 juli 2020). 
Navolgend vindt u de geldende codes van goede praktijk en standaardprocedures:

Voor het gebruik van bodemmaterialen voor bouwkundig bodemgebruik en in een vormvast product stelt de Vlaamse minister voor Leefmilieu een lijst van toepassingen vast die in aanmerking komen.

Naast de door de Vlaamse minister van Leefmilieu goedgekeurde codes van goede praktijk en standaardprocedures stelt de OVAM ook nog navolgende codes van goede praktijk ter beschikking. Deze codes ondersteunen de goede werking van de grondverzetsregeling:

Voor het opvullen van een groeve of graverij met niet-verontreinigde bodemmaterialen kunnen, mits toegestaan in de milieuvergunning, bodemmaterialen worden gebruikt die niet voldoen aan de waarden voor vrij gebruik.  De exploitant moet door middel van een studie het bewijs leveren dat het gebruik van de bodemmaterialen geen verontreiniging en extra risico oplevert. De richtlijnen voor de uitvoering van de studie zijn:

Adresboeken:

Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 458
grondverzet@ovam.be

Grondbank

Grondwijzer