Gebruik van grondstoffen bij saneringen

Bij de uitvoering van bodemsaneringswerken zijn vaak grondstoffen nodig. De OVAM stimuleert de vervanging van primaire grondstoffen door bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase hebben bereikt. Zo maken we ook de bodemsaneringsaanpak groener en duurzamer.

In 2013 heeft Tauw in opdracht van de OVAM de huidige mogelijkheden nagegaan om primaire grondstoffen toegepast bij bodemsaneringswerken te vervangen door duurzame alternatieven. Hiervoor voerden ze een literatuurstudie en een marktonderzoek uit. Per saneringstechniek werden de opportuniteiten voor het gebruik van alternatieven opgelijst.

De meeste informatie kwam uit de bouwsector en de afvalverwerkingssector. Het grootste potentieel aan alternatieve grondstoffen ligt binnen de groep van bouwtechische stoffen. De studie bevat tal van referenties die nuttig zijn bij de zoektocht naar een geschikt alternatief voor een welbepaalde primaire grondstof.

Publicaties

Toepasbaarheid van grondstoffen_(VLAREMA)_bij bodemsaneringen