Gebruikte frituurvetten en -oliën

Gebruikte frituurvetten en -oliën (GFVO) zijn dierlijke bijproducten en vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Verordening 1069/2009 inzake dierlijke bijproducten. Zij komen vrij bij particulieren, frituristen, horeca en voedingsbedrijven.
Particulieren brengen hun GFVO naar het containerpark of naar warenhuizen die een inzamelbox hebben staan. Professionelen laten hun GFVO inzamelen door een geregistreerde inzamelaar/handelaar/makelaar (IHM) van dierlijke bijproducten.

Bestemmingen

Definities cf. V1068/2009

  • keukenafval en etensresten van categorie 3,
    als de bestemming vergisting, compostering of biodieselproductie is
  • voormalige voedingsmiddelen van categorie 3,
    als het gaat om vervallen frituurvetten en -oliën, ongeacht de bestemming
  • dierlijke bijproducten van categorie 1,
    als het gaat om frituurvetten en -oliën die vrijkomen bij internationale transporten (buiten de Europese Unie)

NB: Gebruikte of vervallen plantaardige vetten en/of oliën waarin geen dierlijke etenswaren zijn gebakken,  zijn afvalstoffen die niet vallen onder de wetgeving inzake dierlijke bijproducten.