Gemeentelijke inventaris van risicogronden

OVAM en gemeenten brengen risicogronden in kaart

Bodemverontreiniging in Vlaanderen aanpakken en voorkomen dat er nieuwe verontreinigingen ontstaan, is 1 van onze kerntaken. Maar dat kunnen we niet alleen. De gemeenten zijn een cruciale partner om alle risicovolle activiteiten in Vlaanderen in kaart te brengen.

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn, de gemeentelijke inventaris genoemd. Wanneer de gemeente een grond als risicogrond opneemt in of verwijdert uit de gemeentelijke inventaris, bezorgt zij deze informatie via het webloket aan de OVAM. Deze informatie wordt toegevoegd aan het grondeninformatieregister (GIR).

Dit vormt de basis voor het afleveren van correcte bodemattesten. Op deze manier worden kandidaat-kopers goed geïnformeerd over eventuele risico's.

GIR

Dankzij deze gegevens is de OVAM op de hoogte van de risicogronden waar eventueel nog een bodemonderzoek moet gebeuren. Door risico-activiteiten systemati