Gewijzigde leidraad ‘Tabel samenvatting per grond’

  • 18 juni 2021

De leidraad werd aangevuld met voorbeelden en bijkomende toelichting. U vindt de nieuwe versies binnenkort op onze website.

Aanpassingen in de leidraad ‘Tabel samenvatting per grond’

In de tabel ‘Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond’ houdt u rekening met de bodemverontreiniging die tijdens verschillende bodemonderzoeken is vastgesteld. Een uitgebreide historiek van bodemonderzoeken en rapporten kan voor verwarring zorgen in de samenvattende tabel. Daarom werden in de leidraad tips opgenomen om de tabel overzichtelijk te houden.