Gft-afval

Bij afval denken wij al gauw aan iets dat geen waarde meer heeft, iets dat we kunnen weggooien.

Toch weten wij dat wij te veel afval produceren. Onze manier van consumeren moeten veranderen. We moeten afval valoriseren.

Keuken- en tuinafval (gft) en ander organisch-biologisch afval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid huisvuil. Gft-afval is afkomstig van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit het niet-houtig, fijn materiaal.

Er is geen reden om dit soort afval te storten of te verbranden. Het wordt gemakkelijk verwerkt tot compost. Een goede scheiding is wel noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

Afhankelijk van de regio, zamelen gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gft- en/of groenafval in, voor afvoer naar een professionele composterings- of vergistingsinstallatie.

Thuiscomposteren van gft-afval is ook eenvoudig. Daarmee sluit men zelf de kleine kringloop van het consumeren, afval produceren en opnieuw inzetten als voeding voor een rijkere bodem: van tuin naar keuken via compost terug naar de tuin


OPGELET! Nieuwe sorteerregels gft-afval (1/1/2019)

Wat mag er WEL bij het gft-afval

 • Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen

 • Nieuw: Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten

 • Broodresten

 • Koffiedik, papieren koffiefilter

 • Papier van keukenrol

 • Noten, pitten

 • Nieuw: Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…)

 • Nieuw: Vaste zuivelproducten

 • Nieuwe: Eieren, eierschalen

 • Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)

 • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond)

 • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout 

 • Nieuw: Mest van kleine huisdieren

Wat mag NIET bij het gft-afval

 • Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…)

 • Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)

 • Nieuw: Theezakjes en koffiepads

 • Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)

 • Beenderen en dierlijk (slacht)afval

 • Dierenkrengen

 • Schelpen van mosselen, oesters, …

 • Kattenbakvulling en vogelkooizand

 • Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden

 • Stof uit de stofzuiger

 • Wegwerpluiers en ander hygiëne-afval

 • Aarde en zand

 • Kurk

 • Asresten, houtskool

 • Plastiek, glas, metalen

 • Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken

Meer info: Vlaco ontwikkelde in samenwerking met de OVAM een handige GFT-sorteerwijzer

Zie ook: Vergisting, Compostering, Kringlooptuinieren en thuiscomposteren, Voedselverbrijzelaars