Handhavingscampagne tegen zwerfvuil en sluikstort: zo vergroten we onze slagkracht

  • 10 september 2020

Van 5 tot 11 oktober 2020 vindt de Week van de Handhaving plaats. Mooimakers (het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort) en de lokale besturen roepen handhavers die week op om extra alert te zijn voor sluikstort en zwerfvuil door:
- overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen;
- overtreders te beboeten;
- goed gedrag van burgers positief te waarderen.


Spreek overtreders aan
Handhaving wordt hier benaderd in de ruime zin van het woord. Zo worden er niet enkel boetes uitgedeeld, maar focussen de initiatiefnemers ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. Mooimakers en de lokale besturen willen aan de Vlaming duidelijk maken dat je je afval niet zomaar op het openbaar domein kan achtergelaten. Door mensen die foutief gedrag vertonen aan te spreken, door zwerfvuil en sluikafval zichtbaar op te ruimen …


Op die manier wordt de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen gemaximaliseerd. De acties op het terrein worden kracht bijgezet door een campagne op radio en sociale media.


Meer info
mooimakers.be/week-van-de-handhaving