Hasselt - Virga Jessecollege - Guffenslaan

De OVAM saneerde in de zomervakantie van 2016 deze verontreinigingen.

Waar is de site gelegen?

De school is gelegen aan de Guffenslaan in Hasselt.

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school liet in het verleden een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren. Uit deze onderzoeken bleek dat er twee verontreinigingsvlekken aanwezig waren, één op de speelplaats en één op de personeelsparking. Omdat de stookolie drijflagen had gevormd op het grondwater was een bodemsanering nodig. Nadat de school zich aanmeldde in het protocol scholen liet de OVAM het bodemsaneringsproject opstellen. 

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Beide verontreinigingsvlekken zijn ontstaan aan ondergrondse stookolietanks. Door lekken in deze tanks is er stookolie in de bodem gestroomd.

Hoe pakte de OVAM de bodemsanering aan?

Omdat de grootste verontreinigingsvlek aanwezig was op de speelplaats voerden we deze bodemsanering tijdens de zomervakantie uit. Na het verlagen van het grondwater startte de ontgraving van de vervuilde grond. Het garanderen van de stabiliteit van het aanpalende gebouw en de luifel was een aandachtspunt voor de aannemer en de stabiliteitsingenieur, de ontgraving gebeurde dan ook in moten.  Op de speelplaats konden we de tanks niet verwijderen en daar bleef nog een restverontreiniging  achter. Ter hoogte van deze locatie installeerden we pompputten. Na de bodemsanering van de grond monitoren we het grondwater verder. Indien blijkt dat de verontreiniging niet voldoende verwijderd is, verwijderen we met de pompputten de laatste verontreiniging.

De OVAM prefinancierde de bodemonderzoeken en -sanering en subsidieert samen met AGIOn een groot deel van de werken en bodemonderzoeken.

Hasselt GuffenslaanBemalingsfilters voor de verlaging van het grondwater vóór de bodemsanering

Hasselt Guffenslaan2Plaatsen van pompputten ter hoogte van de speelplaats

Hasselt Guffenslaan3Ontgraving ter hoogte van de speelplaats, onder de luifel met zicht op de stookolietanks

Zijn er veiligheids- of gezondheidsrisico’s (geweest)?

De verontreiniging was aanwezig onder een verharding en vormde in het verleden geen gezondheidsrisico. We volgen de restverontreiniging in de toekomst verder op. Ook deze restverontreiniging vormt geen enkel gezondheidsrisico.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Sofie Geuens
Erkend bodemsaneringsdeskundige: Geolab
Aannemer: Aclagro
Veiligheidscoördinatie: Buro V.E.M.
Stabiliteit: Abicon

 

Contact

Sofie Geuens 
015 284 286
ambtshalve@ovam.be