Herroeping - Planningsgegevens veldwerk vanaf 1 juni 2020 via smartsheet

  • 18 juni 2020

Om de eigen veldwerkcontroles door de afdeling Bodembeheer terug op te starten kiezen we er voor om de werkwijze van voor de Corona-crisis opnieuw te hanteren. Daartoe is een nieuwe mailing verstuurd. Hierbij schrijven we een beperkt aantal deskundigen aan waarvan we verwachten dat zij de planning tijdig én volledig doorgeven binnen de aangegeven periode.

Graag wensen we nog even te herinneren aan de algemene werkwijze die jullie hierbij best hanteren:

  • Gebruik hiervoor de link via smartsheet;
  • Richtlijnen voor gebruik zijn terug te vinden onder ‘comments’;
  • Gelieve géén lijnen te verwijderen wanneer jullie de planning aanpassen in de smartsheet (cellen leegmaken daarentegen is geen probleem);
  • Gelieve de gegevens per uitvoering zo volledig mogelijk door te geven (incl. contact, adres, voorziene aantallen (B/PB), ….);
  • Indien jullie (voorlopig) geen veldwerk gepland hebben in de aangegeven periode geven jullie dit zo aan in de smartsheet en/of sturen jullie een mailtje naar kwaliteitsborging@ovam.be.

Meer info

Contacteer Kwaliteitsborging@ovam.be