Het asbestattest

Asbestdeskundigen
Certificatie-instellingen
Opleidingscentra

Asbestattest bij verkoop

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Daarom wordt in de loop van 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw.  Het gaat hierbij hoofdzakelijk om rechstreeks waarneembare materialen. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Gecertificeerde asbestdeskundigen

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren. Dat gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. Hij rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af.

Kandidaat asbestdeskundigen zullen bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling een persoonscertificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij die certificatie-instellingen de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een eindexamen van de OVAM. Om te starten aan de verplichte opleiding moet een kandidaat asbestdeskundige reeds over een pdf bestandBasiskennis asbestinventarisatie.pdf (564 kB) beschikken. Dit kan door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum.

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie die slagen in hun eindexamen kunnen hun persoonscertificaat bekomen bij een erkende certificatie-instelling. Om effectief te kunnen starten moeten ze zich als werknemer of zaakvoerder (zelfstandige) van een procesgecertificeerd bedrijf laten registreren bij een erkende certificatie-instelling. Een procescertificaat voor bedrijven wordt eveneens afgeleverd door een erkende certificatie-instelling. Ook een interne preventie-adviseur of interne milieucoördinator mag voor zijn bedrijf (werkgever) zelf een asbestattest opmaken. Dit kan als ze beschikken over een persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie, en het bedrijf zelf geregistreerd is bij een erkende certificatie-instelling.

Om de kwaliteit van de asbestattesten te bewaken zien de erkende certificatie-instellingen via controles en audits toe op het kwaliteitsvolle gebruik van de persoons- en procescertificaten. De OVAM werkt alle regels rond deze certificatie en de opvolging ervan verder uit in een certificatiereglement (ministrieel besluit). Het inspectieprotocol asbestinventarisatie (ministrieel besluit) beschrijft dan weer als standaardprocedure hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestinventarisattest.

Sommige stukken van de regelgeving zijn nog niet vastgelegd. Hierdoor kunnen certificatie-instellingen nog geen erkenning aanvragen en kunnen asbestdeskundigen nog geen certificaat aanvragen. Er kunnen dus ook nog geen asbestattesten afgeleverd worden.

Momenteel worden de regelgevende bepalingen voor de invoering van het asbestattest en het certificatiesysteem voorbereid (ministriële besluiten en wijziging Vlarema). In 2021 is eerst de publicatie van een gewijzigd Materialendecreet en Vlarema voorzien. Daarna volgt nog de publicatie van de ministriële besluiten van het certificatiereglement en het inspectieprotocol. Pas na deze publicaties kunnen certificatie-instellingen formeel erkend worden en kunnen ze certificaten uitreiken.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over het asbestattest? Schrijf u dan in op de OVAM-nieuwsbrief of kijk af en toe eens op deze webpagina’s over het asbestattest.

Ook interessant voor u
Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.