Het non-conformiteitenregister

Het non-conformiteitenregister

Wanneer u visuele controles doet op het restafval van uw klanten, zal u op sorteerfouten botsen. Deze sorteerfouten moeten bijgehouden worden in een non-conformiteitenregister. In dat register noteert u volgende gegevens:

  • De datum van de non-conformiteit;
  • De naam en het ondernemingsnummer van de afvalstoffenproducent waarbij de non-conformiteit werd opgesteld;
  • Het vestigingsnummer of ophaaladres van de afvalstoffenproducent waarbij de non-conformiteit werd opgesteld;
  • Een duidelijke omschrijving van de non-conformiteit, met minstens een beschrijving van de afvalstoffen die zijn waargenomen en die onder de sorteerplicht vallen.
  • Indien u restafval van klant weigert, moet ook deze weigering expliciet vermeld worden in het register.

U kunt ervoor kiezen zelf dit register bij te houden. U moet dan wel gebruik maken van het sjabloon dat u rechts op deze pagina kunt downloaden. De non-conformiteitenregisters kunnen op elk moment opgevraagd worden door de OVAM of door een handhaver. Dit zowel om te controleren of u als IHM wel de nodige non-conformiteiten opmaakt, alsook om gerichter te kunnen controleren bij de afvalstoffenproducenten zelf op de sorteerplicht.

De OVAM heeft ook zelf een systeem ontwikkeld, het ‘centraal’ non-conformiteitenregister. In plaats van zelf uw register bij te houden, kunt u ook via dit centraal systeem werken. De OVAM doet dit enerzijds als service naar de IHM’s, maar anderzijds ook om de handhaving op het niveau van de afvalstoffenproducenten te vergemakkelijken. Als IHM kunt u via dit centraal systeem non-conformiteiten onmiddellijk één per één inputten, csv-bestanden uploaden (bv. via excel) of zelfs ook via een interface grotere datasets met non-conformiteiten automatisch doorsturen.

Indien u bij ophaalrondes gebruik maakt van het centraal systeem van de OVAM bij elke opgemerkte sorteerfout, dan mag u met deze vrachten onmiddellijk naar een afvalverbrandingsinstallatie.

Om van start te gaan met het centraal register, kunt u binnen afzienbare tijd terecht in het webloket non-conformiteit sortering. Meer nieuws hierover volgt in augustus.

Heeft u geen toegang? Dan kan de persoon die binnen uw bedrijf verantwoordelijk is voor de OVAM loketten, u toegang geven. Als er geen verantwoordelijke is, kunt u zelf een login aanmaken en de registratieprocedure doorlopen. Op de algemene inlogpagina vindt u meer informatie en een handleiding. Vragen? contacteer ons via dit contactformulier.

Indien u wenst gebruik te maken van de interface om automatisch uw eigen IT-systeem te linken met het centraal register in functie van het doorsturen van grotere datasets, neemt u contact op met de OVAM via dit contactformulier.