Hoe circulair zijn onze consumptiegoederen?

  • 15 juli 2021

Het Steunpunt Circulaire Economie werkt stapsgewijs aan een monitor voor de circulaire economie. Een economie voorziet in diverse behoeftes. Huisvesting, transport, voeding en een brede waaier van consumptiegoederen hebben de grootste impact. De monitor geeft aan hoe goed we erin slagen de behoeftes binnen deze vier categorieën circulair in te vullen. In een recent rapport toont het Steunpunt hoe we de circulariteit van consumptiegoederen het best meten. Het rapport is een eerste stap in het samen zetten van de gegevens nodig voor een monitor voor consumptiegoederen.

Materialen- en koolstofvoetafdruk

De consumptiegoederen met de belangrijkste impact zijn textiel, meubilair, elektrische en elektronische apparaten. Deze hoge impact is vooral te wijten aan de materialen- en koolstofvoetafdruk van deze producten. Dit is hoofdzakelijk de impact ten gevolge van grondstoffengebruik om deze goederen te maken. Dit zijn dan ook de goederen die we van nabij moeten opvolgen in de monitor. Het rapport stelt voor data bij te houden van hoeveel van deze producten op de markt komen, hoeveel grondstoffen daarvoor nodig zijn, hoeveel producten in gebruik zijn en hoeveel er na gebruik terug in kringloop gaan door hergebruik en recyclage. Vandaag zijn deze data maar fragmentair beschikbaar.   

Kennis uitbreiden

Over elektronische en elektrische apparatuur is het meeste bekend. Het afval van deze apparaten wordt met succes uit het restafval gehouden en ongeveer 50 % wordt via de officiële kanalen gescheiden ingezameld, waarna bijna 80 % wordt gerecycleerd. De voorraad apparatuur in huishoudens neemt echter toe en een grote hoeveelheid blijft onderbenut.

Er is nog veel verbetering mogelijk om de textielketen meer circulair te maken. Ongeveer de helft van het afgedankte textiel komt bij het restafval terecht. Informatie over wat er met de selectief ingezamelde fractie gebeurt, is beperkt.

Over meubilair is nog het minst informatie bekend. Dit is een werkpunt want de
materiaal- en koolstofvoetafdruk van meubilair is aanzienlijk.

Meer informatie
De volledige studie kunt u hier raadplegen.

Meer info over de weg naar een circulaire economie monitor voor Vlaanderen leest u hier.