Hoe verloopt een ambtshalve tussenkomst?

Bij een ambtshalve tussenkomst volgen we dezelfde stappen die een particulier, een bedrijf of een andere overheid volgt om tot een gesaneerde bodem te komen.

Bij een bodemdossier start de ambtshalve tussenkomst bij de opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek, met daarna de opmaak van een bodemsaneringsproject, de uitvoering van de bodemsaneringswerken en tot slot de nazorg.  Uitzonderlijk is een urgente tussenkomst nodig en kan bodemsanering niet wachten. De OVAM legt dan dergelijke voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen op of voert ze zelf uit. Bij afvaldossiers treden we op in de plaats van de overtreder en voeren eerst een inventarisatie uit.

Norbert Van YperzeeleNorbert Van Yperzeele

We beschikken niet zelf over boorploegen, boormachines, graafmachines of zuiveringsunits. Hiervoor doet de OVAM beroep op gespecialiseerde firma's. We eisen dat ze aan hoge kwaliteitscriteria voldoen, relevante ervaring bezitten en de nodige erkenningen hebben.
De voornaamste types contractanten zijn erkende bodemsaneringsdeskundigen, gespecialiseerde aannemers en veiligheidscoördinatoren.
Om deze aan te stellen volgen we de specifieke wetgeving rond overheidsopdrachten. Deze heeft als doel het beste bedrijf te kiezen met respect voor mededinging, transparantie en eerlijkheid. We dienen hierbij een aantal procedures te volgen, zoals de opmaak van een bestek, de publicatie van het bestek, de motivatie van de keuze van de gewonnen inschrijving, soms het vragen van akkoorden binnen de Vlaamse Overheid. Voor grotere opdrachten zoals bodemsaneringswerken, gaan er snel zes maanden voorbij tussen de intentie om een bedrijf aan te stellen en de effectieve gunning van de opdracht.

Vaak is een telefoon van de erkend bodemsaneringsdeskundige die de OVAM heeft aangesteld het eerste contact voor een probleembezitter. In de loop van de onderzoeken en het project heeft onze dossierbeheer verschillende keren overleg met u. Er is ook inspraak voorzien. U kunt steeds uw dossierbeheerder contacteren bij vragen of problemen. Weet wel dat bodemonderzoek en bodemsanering processen zijn die verschillende jaren duren.