Identificatie-surveying

Identificatie- surveying- bepaling van het ELFM-potentieel van een stort

De identificatie is het kleinschalig lokale niveau van de inventarisatie. Hierbij wordt de individuele stortlocatie nader onderzocht en beschreven.

De klassieke bodemsanering concentreert zich op de nadelige omgevingsimpact van het stortlichaam. Cruciale elementen hierin zijn de percolaat- en stortgasverspreiding.

Het onderzoek van het ELFM-potentieel vereist echter een grondiger kennis van het stortmateriaal. De eerste terreinproeven werden in opdracht van de OVAM verricht en vergelijken de toepassingsmogelijkheden van 5 diverse geofysische technieken. Deze eerste testen leveren ook belangrijke informatie voor de verdere uitwerking van het onderzoeksprogramma. De verdere validatie van deze methoden is noodzakelijk.