Identificeerknop

Via de identificeerknop krijgt u extra OVAM specifieke informatie over een bepaalde locatie.
Activeer het identificeericoontje door er met de linkermuisknop op te klikken. Een informatievenster verschijnt, voorlopig zonder gegevens. Duid vervolgens een punt aan in het kaartvenster waarover u meer informatie wenst te ontvangen. De locatie wordt gemarkeerd methome2Het informatievenster wordt gevuld met gegevens en bestaat uit twee tabbladen:

  • bodemonderzoeken en sanering
  • schadegevallen en meldingen

Naar analogie met onderstaand voorbeeld.
 

identificeervenster geoloket

Meerdere identificaties zijn mogelijk. Door telkens op de identificeerknop en een andere locatie in het kaartvenster te klikken, wordt een nieuw informatievenster geopend. Het niet actieve informatievenster en bijhorende markeerpunt worden grijs. 
Het informatievenster kan ook kleiner of groter gemaakt worden. Ga hiervoor met de cursor naar de rechterbenedenhoek van het informatievenster tot een pijltje verschijnt, klik op de linkermuisknop, hou vast en sleep het venster tot het gewenste formaat.
Het informatievenster kan verplaatst worden door op de linkermuisknop te klikken en vast te houden ter hoogte van de bovenste balk in het informatievenster. Sleep vervolgens naar de gewenste positie.

bodemonderzoeken en sanering

De locatie waarvoor u informatie opvroeg, kan in meerdere dossiers zitten. Per dossier wordt het dossiernummer, zoals bij de OVAM gekend, en de meest recente opdracht per type getoond. Van de opdrachtgegevens worden het type (sitebesluit, oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject en eindevaluatieonderzoek indien aanwezig), het opdrachtnummer en de rapportdatum getoond. Enkel goedgekeurde of conformverklaarde opdrachten worden getoond.
Opgelet: het punt dat u markeerde in het kaartvenster is niet per definitie opgenomen in elke opdracht die hier wordt opgelijst. Het markeerpunt is opgenomen in een dossier en van het dossier wordt de meest recente opdracht per type getoond.

schadegevallen en meldingen

De locatie waarvoor u informatie opvroeg, kan in meerdere dossiers zitten. Per dossier wordt het dossiernummer, zoals bij de OVAM gekend, en de meest recente opdracht per type getoond. Van de opdrachtgegevens worden het type (vaststelling schadegeval, melding schadegeval, melding bodemverontreiniging, evaluatierapport schadegeval indien aanwezig), het opdrachtnummer en de rapportdatum getoond. Enkel beoordeelde opdrachten worden getoond.