Impact Corona - Kan ik nog herbruikbare bekers gebruiken?

  • 20 april 2020

Hygiëne en veiligheid staan bij de organisatie van evenementen altijd hoog op de agenda, maar krijgen nu nog extra aandacht. En dan is de vraag naar de veiligheid van herbruikbare bekers bij die heropstart ook logisch.

Het antwoord is duidelijk: Corona verandert niets aan het gebruik van herbruikbare bekers!

Herbruikbare materialen - of het nu gaat om bekers, glazen op café of borden op restaurant - moeten altijd grondig gereinigd worden. Dat was zo  vóór de uitbraak van Corona en dat zal ook zo blijven in de periode erna.

Corona heeft dus geen invloed op het beleid ten aanzien van herbruikbare materialen. Bij het hanteren van een correcte hygiëne is het risico op besmetting minimaal. Zowel voor bekers die door externe firma's worden gereinigd als voor bekers die ter plaatse worden afgewassen blijven dezelfde regels gelden. De voedselveiligheid (bevoegdheid van het FAVV) is de verantwoordelijkheid van wie de drank in de beker aanbiedt. De autocontrolegidsen van het FAVV beschrijven algemene hygiëneprincipes die gevolgd moeten worden. Als een organisator van een evenement gebruik maakt van een externe firma, moet hij kunnen aantonen dat deze firma de wettelijke vereisten toepast. Bekers kunnen extern worden gereinigd in (industriële) wasstraten. Ook zij moeten de voedselveiligheid garanderen. Wanneer bekers ter plaatse worden afgewassen, moet zoals steeds de hygiëne gegarandeerd worden.  Het gebruik van heet en drinkbaar afwaswater, geschikte detergenten (voor het wassen van de bekers), een propere werkplek en goede persoonlijke hygiëne zijn noodzakelijk.

Een overzicht van de te volgen maatregelen kunt u raadplegen op www.ovam.be/degroenevent bij de FAQ's.

Deze vraag en het antwoord vindt u ook op www.ovam.be/corona-impact
Op die plek verzamelen we alle vragen die burgers, bedrijven en overheden stellen over de impact op onze thema’s afval, materialen en bodem.