Woonzones in de provincie Antwerpen

Ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. Het was in het verleden dan ook niet ongebruikelijk om oude stortplaatsen of fabrieksterreinen in te richten als woongebied. Om hier op een zo efficiënt mogelijke manier aan tegemoet te komen, ontwikkelde de OVAM een beleid dat zich specifiek richt op potentieel verontreinigde woonzones.

Meer uitleg over het beleid rond woonzones vindt u hier

In de provincie Antwerpen werden volgende projecten opgestart:

 

Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 138
woonzones@ovam.be