Woonzones in de provincie Oost-Vlaanderen

Ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. De nood aan nieuwe woningen leidde er in het verleden toe dat ook gronden waar vroeger een risico-inrichting was, nu gebruikt worden voor bewoning. Deze gronden zijn soms verontreinigd. Daarom ontwikkelde de OVAM een beleid dat zich specifiek richt op mogelijk verontreinigde woonzones.

Meer uitleg over het beleid rond woonzones vindt u hier

In de provincie Oost-Vlaanderen werden volgende projecten opgestart:

Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 138
woonzones@ovam.be