Indexering minimum- en maximumtarieven voor huisvuil en grofvuil

  • 28 januari 2020

Elk jaar worden de minimum- en maximumtarieven voor huisvuil en grofvuil getoetst aan de evolutie van de gezondheidsindex. In 2020 blijven de minimum- en maximumtarieven die lokale besturen mogen aanrekenen volgens Vlarema gelijk aan deze van 2019.

U kunt de nieuwe tarieven hier raadplegen.