Industrieel verleden maakt plaats voor levendige wijk aan de Dijle in Rijmenam

  • 14 september 2021

In Rijmenam stelde de OVAM op twee sites een historische bodemverontreiniging vast ter hoogte van de voormalige Trefac-Meurop site. De sanering gaat samen met de herontwikkeling van de terreinen.

Trefac was in Rijmenam actief tussen 1947 en 1980, eerst als draadtrekkerij en metaalbewerkingsbedrijf aan het Stationsplein en later als metaalbewerkingsbedrijf en meubelproducent  (Trefac-Meurop) aan de Oude Keerbergsebaan. Na het faillissement van Trefac-Meurop gebruikten diverse andere bedrijven het terrein. De OVAM stelde op de twee voormalige bedrijfssites een historische bodemverontreiniging vast. Dankzij de herontwikkelingsplannen op het terrein kunnen we de sanering en herontwikkeling maximaal op elkaar afstemmen.

Site Stationsplein

Tijdens de actieve jaren van Trefac-Meurop werden gechloreerde solventen (oplos- en ontvettingsmiddel) gebruikt, die in de bodem en het grondwater zijn terechtgekomen. Zowel in de diepte als richting Dijle stelden we een verontreiniging in het vaste deel van de aarde en in het grondwater vast.  Ook de omvang van de grondwaterverontreiniging werd in kaart gebracht.

In mei 2021 startten de bodemsaneringswerken ter hoogte van de bronzone aan het Stationsplein. In totaal werd 1763 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd voor verwerking. Het bij bemaling onttrokken grondwater werd, na zuivering, geloosd in de gemengde riolering t.h.v. het Stationsplein.

Site Oude Keerbergsebaan

Bij de ontwikkeling van de site aan de Oude Keerbergsebaan gaf de OVAM de opdracht om het deel minerale olieverontreiniging te ontgraven en af te voeren voor reiniging. Voor de verontreiniging met gechloreerde solventen wordt aan de hand van een pilootproef gezocht naar de meest geschikte saneringstechniek.

De grondeigenaar/projectontwikkelaar stond zelf in voor sanering van de bodemverontreiniging met minerale olie en btexn-verbindingen aangetroffen ter hoogte van de voormalige tankenzone.

Risico’s wegnemen

Het doel van de sanering is om het gezondheidsrisico voor mens en milieu en het verspreidingsrisico weg te nemen en tegemoet te komen aan de beleidsmatige saneringsnoodzaak. Daarbij saneren we tot een bepaalde risico gebaseerde waarde.   


Dijledonk

De ontwikkelaars CoGiVa en PSR (Jan De Nul Group), eigenaars sinds augustus 2018 via de vennootschap Meurop2020, werkten een toekomstvisie uit om in samenspraak met de gemeente Bonheiden en andere betrokken overheden de vroegere Meurop-site te laten uitgroeien tot een levendige nieuwe wijk aan de Dijle in Rijmenam. Dijledonk moet een landelijke plek aan het water worden, waar samen ontspannen, wonen en werken hand in hand gaan.

Aanpak op maat

De OVAM streeft naar een aanpak op maat van saneringsdossiers volgens de doelgroep. De sites in Rijmenam zijn hier een mooi voorbeeld van. De OVAM zet in op geïntegreerde bodemsaneringsprojecten, waarbij de betrokken partijen een efficiënte en duurzame saneringsaanpak voor ogen hebben.

Voor bedrijven bestaan er verschillende mogelijkheden om te saneren in overleg met of samen met de OVAM en indien gewenst, afgestemd op de toekomstvisie. De OVAM stelde hiervoor een portfolio op met de instrumenten die actief ingezet worden. Bij de bodemsanering van deze twee locaties gebruiken we deze instrumenten dan ook maximaal.