Inleveren van afgedankte voertuigen

Alle afgedankte voertuigen moeten ingeleverd worden bij een erkend centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen of bij een door de eindverkoper aangeduid punt van inontvangstname dat zich in de nabijheid bevindt.

De inlevering is gratis als het voertuig alle onderdelen bevat noodzakelijk voor het functioneren van het voertuig en het voertuig geen andere afvalstoffen bevat dan deze die eigen zijn aan het voertuig. Bij inlevering moet het voertuig vergezeld zijn van de boorddocumenten (inschrijving en keuring).

Elk afgedankt voertuig moet bij een erkend centrum ingeleverd zijn binnen:

  • twee maanden nadat de geldige inschrijving en keuring werden opgevraagd en niet konden worden voorgelegd,
  • twee jaar na de laatste geldige keuring,
  • zes jaar na de eerste ingebruikname wanneer het voertuig niet over een geldige keuring beschikt,
  • één maand nadat het voertuig een technisch totaal verlies betrof, tenzij binnen deze maand de rehabilitatieprocedure is opgestart.

Het erkend centrum levert een certificaat van vernietiging af. Het punt van inontvangstname dat geen erkend centrum is levert een bewijs van afgifte. Het certificaat van vernietiging of het bewijs van afgifte houdt u bij als bewijs van een correcte inlevering.

De lijst van Belgische erkende centra vindt u op www.febelauto.be

Contact

015 284 274
voertuigen@ovam.be