INSPIRATION: samen werken aan een Europese onderzoeksagenda voor bodem- en landgebruik

LOGO horizon 2020 logo inspiration vlag europese unie

Europeanen, Belgen en Vlamingen hebben gemeenschappelijke uitdagingen voor de toekomst, denk maar aan klimaatadaptatie, voedselzekerheid- en veiligheid, een gezonde leefomgeving, … . Bodem- en landgebruik spelen vaak een cruciale rol bij het aangaan van deze uitdagingen. De kwaliteit van bodem en land staat anderzijds door de wijzigingen in demografie en de daar bijhorende economische belasting onder steeds grotere druk. Hoe zorgen we er als maatschappij voor dat de kwaliteit van bodem en land gevrijwaard blijft én dat maatschappelijke uitdagingen op een duurzame manier aangepakt worden? En welke (nieuwe) kennis op vlak van bodembeheer en landgebruik is hiervoor nodig?

Op 1 maart 2015 werd daarom de aftrap gegeven voor INSPIRATION, een drie jaar durend onderzoeksproject waaraan de OVAM samen met 20 partners uit 16 Europese landen deelneemt. INSPIRATION wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie. INSPIRATION wil een strategische onderzoeksagenda voor bodem- en landgebruik opstellen die vertrekt vanuit de noden van kennisgebruikers en financierders - de bottom-up-benadering. Zowel het verwerven van nieuwe kennis als de verspreiding en de toepassing ervan komen aan bod. Een andere belangrijke doelstelling is een netwerk op te zetten over de samenwerking en de financiering, zodat de onderzoeksagenda ook effectief uitgevoerd wordt.

Op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober kwamen meer dan 30 experts in bodembeheer en landgebruik samen in Brussel op de eerste INSPIRATION-workshop. De OVAM verzamelt als nationaal focuspunt (NFP) immers de Belgische informatie die moet leiden tot het opstellen van een Europese onderzoeksagenda over bodembeheer en landgebruik. De vragen die leven bij de kennisgebruikers (zoals landbouwers, industrie, burgers, beleidsmensen, …) staan hierbij centraal: deze kennis is ook effectief nodig bij het uitoefenen van hun job. Wetenschappers en kennisgebruikers gingen tijdens deze workshop met elkaar in discussie, keken kritisch naar de rol van het wetenschappelijk onderzoek, reikten inspirerende praktijkvoorbeelden aan, zochten naar vak- en grensoverschrijdende samenwerkingsmogelijkheden en naar (nieuwe) manieren om het onderzoek te financieren.

De resultaten van de nationale bevragingen worden in een volgende fase van het project (vanaf maart 2016) samengebracht en geordend. Op basis daarvan wordt de strategische onderzoeksagenda opgesteld. Voor meer informatie kan je op de website van INSPIRATION terecht.

Meer info op www.inspiration-h2020.eu

 

presentatie deelnemers
deelnemers deelnemers
deelnemers notities