Instructies bij het invullen van het kennisgevingsdocument

Instructies bij het invullen van het kennisgevingsdocument

De OVAM moedigt u aan om gebruik te maken van het EVOA-webloket. Daarin kan u uw kennisgevingsdossier volledig online invullen. 

Voor papieren dossiers houdt u best rekening met deze aandachtspunten:

  • Het kennisgevingsnummer komt in vak 3 van het kennisgevingdocument en in vak 1 van het vervoersdocument.
  • De documenten vult u in een taal in die aanvaardbaar is voor de overheden van de landen van verzending, bestemming en doorvoer. De OVAM aanvaardt documenten die zijn ingevuld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
  • Instructies voor het invullen van deze documenten staan in onze Handleiding grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. U vindt de handleiding op de overzichtspagina van de OVAM.
  • De documenten drukt u recto-verso af op A4-formaat. 
  • Vermeld in de aanbiedingsbrief of het om een nieuw dossier (nieuwe afvalstroom) of om een verlenging gaat. Als het een verlenging is, vermeld dan het dossiernummer van het vorige dossier .

Gedetailleerde instructies over het invullen van het kennisgevingsdocument vindt u op deze pagina.