Instructies bij het invullen van het kennisgevingsdocument

Instructies bij het invullen van het kennisgevingsdocument

Het dossier samenstellen doet u bij voorkeur in het nieuwe EVOA-webloket (vanaf 4 maart 2019).

Dient u het dossier nog op papier in, hou dan rekening met volgende zaken:

  • Het kennisgevingsnummer (BE 0001 01xxxx) komt in vak 3 van het kennisgevingdocument en in vak 1 van het vervoersdocument.
  • De documenten vult u in een taal in die aanvaardbaar is voor de overheden van de landen van verzending, bestemming en doorvoer. De OVAM aanvaardt documenten die zijn ingevuld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
  • Instructies voor het invullen van deze documenten staan in onze Handleiding grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. De handleiding vindt u via volgende link: http://www.ovam.be/sites/default/files/ovhl120601_Handleiding_overschrijdende_afvalstoffen-AanpassingMei2012.pdf
  • De documenten drukt u recto-verso af op A4-formaat. Het indienen van de kennisgeving gebeurt per post.
  • Gelieve bij het indienen van een dossier in de aanbiedingsbrief te vermelden of het om een nieuw dossier (nieuwe afvalstroom) of om een verlenging gaat. Als het een verlenging is, gelieve dan het nummer van het vorige dossier te vermelden.

Gedetailleerde instructies over het invullen van het kennisgevingsdocument vindt u op deze pagina, onder handleidingen en instructies.