Informatie uit de gemeentelijke inventaris op het bodemattest

Op het bodemattest vermeldt de OVAM of zij over de grond informatie heeft uit de gemeentelijke inventaris.

Geen informatie beschikbaar

AIs de grond niet is opgenomen in het grondeninformatieregister, betekent dit automatisch dat de OVAM geen gegevens heeft uit de gemeentelijke inventaris. Het bodemattest vermeldt in dit geval:

  • “De OVAM heeft geen aanwijzingen dat de grond een risicogrond is.”

Als de grond wel is opgenomen in het grondeninformatieregister maar de OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris, vermeldt het bodemattest:

  • ”De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens heeft uit de gemeentelijke inventaris.”

Als het perceel opgenomen is in het grondeninformatieregister en de gemeente heeft bevestigd dat er op de grond tot een bepaalde datum geen risico-inrichtingen aanwezig waren, vermeldt het bodemattest:

  • “Volgens gemeentelijke informatie waren tot dd.mm.jjjj geen risico-inrichtingen aanwezig op deze grond. De OVAM heeft sindsdien geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.”

In sommige gevallen is een grond niet opgenomen in de gemeentelijke inventaris maar vermeldt het bodemattest dat de OVAM beschikt over informatie dat aantoont dat op deze grond mogelijk een risico-inrichting of een hinderlijke inrichting met inventarisatieplicht aanwezig was.

  • “De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris. Informatie bij de OVAM toont aan dat op deze grond mogelijk een risico-inrichting aanwezig was. “
  • “De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris. Informatie bij de OVAM toont aan dat op deze grond mogelijk een hinderlijke inrichting aanwezig was met inventarisatieplicht.”

Bij de gemeente is steeds na te vragen of er gegevens beschikbaar zij