Juridische knelpunten bij circulaire economie projecten onderzocht

  • 17 maart 2020

Een team van juridische experten van de UHasselt voerde een studie uit naar juridische knelpunten in het kader van circulaire economie projecten. De huidige wet- en regelgeving is in eerste instantie immers geschreven vanuit een lineair economie-model. Dit heeft als gevolg dat verschillende aspecten in zowel nationale als Europese wet- en regelgeving belemmerend kunnen werken voor de transitie naar een circulaire economie.

De onderzoekers detecteerden juridische knelpunten op basis van een bevraging van concrete CE projecten uit de Open Call Circulaire Economie 2017 van Vlaanderen Circulair. Dit resulteerde in 5 clusters van juridische knelpunten:

  • het afvalstoffenrecht in een circulaire economie en de kwalificatie als afvalstof
  • duurzame/circulaire overheidsopdrachten
  • de aan- en afwezigheid van productnormen als hindernis voor de circulaire economie
  • deelplatformen en product-als-dienstverlening als katalysatoren van een circulaire economie
  • experimentenwetgeving en regelluwe zones ter bevordering van de circulaire economie.

Het rapport analyseert bovenstaande knelpunten en geeft ook oplossingen om deze knelpunten aan te pakken.

Meer informatie

Het volledige rapport is terug te vinden op de website van Vlaanderen Circulair.