Kaartlagen en bijhorende legende

Bij het openen van het loket, ziet u volgende kaartlagen:

  • basiskaart van Vlaanderen (GRB)

en volgende aanvullende informatie van de OVAM:

De beschikbare kaartlagen, hun zichtbaarheid en de legende worden in een apart kaartlagenvenster opgelijst, rechts bovenaan in het kaartvenster.
 

kaartlagen geoloket

Het kaartlagenvenster bestaat uit twee tabbladen:

  • kaartlagen
  • legende

Het tabblad kaartlagen toont de beschikbare kaartlagen en hun zichtbaarheid. De zichtbare lagen zijn aangevinkt.
De zichtbaarheid van de kaartlagen kan je aan -of afzetten door te klikken op het vinkvakje. Wil je bijvoorbeeld de luchtopnames zien als achtergrond, dan vink je de laag luchtfoto aan.

Kaartlagen van eenzelfde type worden gegroepeerd in een kaartlaaggroep. Volgende kaartlaaggroepen zijn beschikbaar:

Een kaartlaaggroep openklikken doet u door op > te klikken. V betekent dat de kaartlaaggroep open geklikt is. 
Om de informatie uit de kaartlaag in het kaartvenster te zien, moet u de gewenste kaartlaag aanvinken én de groep waartoe de kaartlaag behoort. Via de identificeerknop wordt alle informatie getoond, onafhankelijk van het aan- of uitvinken van de kaartlagen.

De beschikbare informatie is pas zichtbaar in het kaartvenster vanaf een bepaald zoomniveau. De kaartlagen die niet zichtbaar zijn omdat het juiste zoomniveau nog niet is bereikt, worden cursief en lichtgrijs weergegeven. 

Wat u ziet op de kaart wordt ook bepaald door de volgorde van de kaartlagen. De kaartlagen bovenaan de lijst bedekken de onderliggende lagen. Sommige lagen zijn echter semi-transparant. Hierdoor kan u ook informatie zien van de onderliggende kaartlagen. Doordat verschillende lagen elkaar overlappen en semi-zichtbaar zijn, kan het zijn dat de kleuren in het kaartvenster niet overeenstemmen met de kleuren vermeld in de legende. Om de kaartlaag, bijhorende kleuren en label goed te kunnen onderscheiden, kan het aangewezen zijn onderliggende en/of bovenliggende kaartlagen af te vinken. De volgorde van de kaartlagen kan niet gewijzigd worden.

In de kaartlagen zie je naast het vinkvakje ook een labelicoontje. labelDit label-icoontje is enkel zichtbaar bij de kaartlagen 'Dossiergebied-hoogste opdrachttype' en 'Dossiergebied schade-hoogste opdrachttype'.
Dit label geeft het dossiernummer weer, zoals bij de OVAM gekend. Het dossiernummer kan getoond of niet getoond worden door het label-icoontje aan of uit te vinken.

Het tabblad legende toont de inkleuring van de OVAM specifieke informatie. De legende is enkel zichtbaar voor aangevinkte, dus zichtbare OVAM-lagen. Meer uitleg betreffende de betekenis van de getoonde informatie vind je op de pagina over: