Kaartvenster

Kaartvenster geoloket

In het kaartvenster wordt de beschikbare geografische informatie getoond. Standaard bij het openen van het loket, worden volgende kaartlagen getoond:

  • basiskaart van Vlaanderen (GRB)

en OVAM specifieke informatie:

In de kaartlagen zijn deze lagen aangevinkt.

Wil je ook andere informatie zien in het kaartvenster, bv luchtfoto's, dan moet je ook deze kaartlaag aanvinken.

De beschikbare informatie is pas zichtbaar in het kaartvenster vanaf een bepaald zoomniveau. De kaartlagen die niet zichtbaar zijn omdat het juiste zoomniveau nog niet is bereikt, zijn cursief en lichtgrijs gedrukt. Als je het zoomniveau hebt bereikt waarop deze lagen zichtbaar worden in het kaartvenster, worden deze lagen niet cursief en zwart.

Je kan in- of uitzoomen op de kaart door:

Je kan het kaartbeeld verplaatsen door met de linkermuistoets ingedrukt met een muisbeweging de kaart te verplaatsen in het kaartvenster.

Wat je ziet op de kaart wordt ook bepaald door de volgorde van de kaartlagen. De kaartlagen bovenaan de lijst bedekken de onderliggende lagen. Sommige lagen zijn echter semi-transparant. Hierdoor kan je ook informatie zien van de onderliggende kaartlagen. Doordat verschillende lagen elkaar overlappen en semi-zichtbaar zijn, kan het zijn dat de kleuren in het kaartvenster niet overeenstemmen met de kleuren vermeld in de legende. Om de kaartlaag, bijhorende kleuren en label goed te kunnen onderscheiden, kan het aangewezen zijn onderliggende en/of bovenliggende kaartlagen af te vinken. De volgorde van de kaartlagen kan niet gewijzigd worden.

Meer uitleg over hoe je lagen aan -of uitzet, en hoe je dossiernummers toont op de kaart vind je op volgende webpagina.