Keukenafval en etensresten van categorie 1 (internationale transporten)

Hoe moeten wij omgaan met keukenafval en etensresten van internationale transporten?
Wat valt er onder 'internationale transporten'? Welke wetgeving is er op van toepassing?
Moeten wij dit afval integraal verbranden of kunnen de recycleerbare stromen nog gerecycleerd worden?
Welke toestemmingen zijn er vereist?

Keukenafval en etensresten

FAQ

Definitie / Verpakkingsafval / Wetgeving / Ophaling / Vervoer / Opslag / Verwerking / Erkenning / ...

Europese wetgeving

Identificatie
Op- en overslag
Inzameling
Verpakkingsafval

Vlaamse wetgeving

Stortverbod
Verbranding
Nadere regelgeving
Kwaliteitsborging

Contact

Team Bio
- dierlijke bijproducten
- cat. 1-materiaal
Contactformulier team Bio

- TRACES
015 284 358
traces@ovam.be