Keukenafval en etensresten van categorie 1 (internationale transporten) - commerciële scheepvaart: vereisten ophaling

Schip - lospunt op kaai

 • document: geen specifieke vormvereisten met betrekking tot dierlijke bijproducten
 • markering recipiënt: 'bevat cat.1-materiaal, uitsluitend geschikt voor verwijdering' , indien mogelijk
 • erkenning Verordening 1069/2009: geen

Lospunt op kaai - tussenopslag

 • transportdocument: geen specifieke vormvereisten met betrekking tot dierlijke bijproducten
 • markering recipiënt: 'bevat cat.1-materiaal, uitsluitend geschikt voor verwijdering'
 • erkenning Verordening 1069/2009: geen

Lospunt op kaai en/of tussenopslag - sorteerinstelling

 • transportdocument:
  • een EU-handelsdocument voor dierlijke bijproducten;
  • identificatieformulier voor het overige afval
 • markering recipiënt: 'bevat cat.1-materiaal, uitsluitend geschikt voor verwijdering'
 • lospunt: geen erkenning Verordening 1069/2009: opslag en hantering dierlijke bijproducten
 • sorteerinstelling: wel erkenning Verordening 1069/2009: opslag en hantering dierlijke bijproducten

Sorteerinstelling - verbranding

 • transportdocument:
  • EU-handelsdocument voor dierlijke bijproducten, waarop enkel volume cat. 1-materiaal;
  • identificatieformulier voor het overige afval
 • markering recipiënt: 'bevat cat.1-materiaal, uitsluitend geschikt voor verwijdering'
 • sorteerinstelling: erkenning Verordening 1069/2009: opslag en hantering dierlijke bijproducten
 • verbrandingsinstallatie: geen erkenning Verordening 1069/2009 noodzakelijk.