Kuurne speelt voortrekkersrol in gescheiden afvalinzameling op het openbaar domein

  • 15 mei 2020

In juli 2019 startten de gemeente Kuurne en afvalintercommunale Imog met gescheiden afvalinzameling op het Sportpark. Het proefproject maakte deel uit van een coachingtraject met Mooimakers. De gemeente gaf daarmee een duidelijk signaal aan haar inwoners: dat ze zich wil inzetten voor het milieu en dat de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten een prioriteit is. Daarnaast hoopte de gemeente te besparen op opruimkosten.

Schot in de roos

Het proefproject was een schot in de roos. Na drie metingen gespreid over de seizoenen bleek dat het restafval 38 procent minder pmd bevatte. Het pmd-afval werd dus beter gesorteerd. Sinds de invoering van de gescheiden afvalinzameling lag het sportpark er zelfs iets netter bij.
Het legen van de vuilnisbakken neemt nu wel meer tijd in beslag, maar die extra manuren wegen niet op tegen de milieuvoordelen, zoals de daling van het restafvalcijfer. Uiteindelijk resulteert de ingreep in een besparing in de verwerkingskosten.
De meeste inwoners zijn bereid om steeds meer te sorteren en te recycleren. Ze vinden ook dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. De inwoners van Kuurne en de gebruikers van het Sportpark onthaalden de gescheiden inzameling dan ook enthousiast. En door het goede voorbeeld te geven, scoorde Kuurne punten bij haar inwoners. 

‘Hier sorteren we net als thuis’

Om te zorgen dat de vuilnisbakken op het Sportpark juist gebruikt worden, werden een 25-tal vuilnisbakken verwijderd, vervangen of verplaatst. Er kwamen 37 extra blauwe vuilnisbakken voor pmd in de buurt van de groene vuilnisbak. Op de vuilnisbakken werd duidelijk vermeld welk afval er thuishoort. Een spandoek met de boodschap ‘Hier sorteren we net als thuis’ maakte het plaatje compleet. 
De sportclubs en verenigingen die van het sportpark gebruikmaken werden ook aangesproken over het nieuwe systeem. Vanaf september werd er actief gecontroleerd op zwerfvuil. Als de verenigingen hun sportterrein te vuil achterlieten, werden er opruimkosten aangerekend. Sinds de controles opgestart zijn, kregen twee sportclubs een boete in de bus.

Sorteren blijft aandachtspunt

Kuurne en Imog blijven zich inzetten om de zwerfvuilproblematiek te laten uitsterven, samen met Mooimakers. Het belang van pmd sorteren blijven ze onder de aandacht brengen bij de inwoners en de jeugd- en sportverenigingen die van het sportpark gebruikmaken. Er zal in het bijzonder aandacht zijn voor de volwassen spelers en hun publiek, want die groep is verantwoordelijk voor een groot deel van het zwerfafval op het terrein.