Kwaliteitsborging

Goedkeuring nieuwe CMA-procedures

 De uitvoering van boringen en de plaatsing en bemonstering van peilbuizen gebeurt overeenkomstig de richtlijnen opgenomen in de procedures CMA1/A.1 en CMA1/A.2. Beide procedures werden recent gewijzigd. De procedures werden bij MB van 19/02/2013 goedgekeurd en op 13/03/2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze traden in werking op 25/03/2013. U vindt ze op www.emis.vito.be/referentielabo-ovam.

Wijzigingen

De wijzigingen in procedure CMA1/A.1 zijn beperkt en eerder van tekstuele aard.
Procedure CMA1/A.2 werd meer ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op toepassing LFS (algemeen + i.f.v. vluchtige parameters), het gebruik van peilbuizen (bestaande, geneste en bij slechte toestroming), de veldrapportage bij staalname en het definitief buiten gebruik stellen van peilbuizen.

Meer informatie: Gebruik_peilbuizen_decretale_bodemonderzoeken

Publicaties