Lancering opdracht ‘Het gebruik van toekomstscenario’s als start voor een bodemzorg beweging binnen OVAM en haar partners’

  • 17 mei 2021

Binnen de OVAM ontwikkelen we soil + land stewardship als handelingsperspectief voor bodemzorg. We leggen momenteel de laatste hand aan drie toekomstscenario’s die een wereld met drie verschillende attitudes naar bodemzorg verbeelden. Hier willen we graag mee aan de slag om ons toekomstige beleid rond bodemzorg vorm te geven en na te gaan hoe we de uitdaging rond de toenemende nood aan bodemzorg samen met onze partners ontwikkelen.

In de loop van de maand juni lanceren we een bestek voor een opdracht die deze finaliteiten helpt vormgeven. Ter voorbereiding van dit bestek organiseren we een infomoment voor mogelijke geïnteresseerde opdrachtnemers voor deze multidisciplinaire opdracht. We denken aan systeem- en transitiedenkers, communicatie experten, vormgevers, procesbegeleiders, participatiewerkers, … met een passie en/of affiniteit voor bodemkwaliteit en bodemzorg.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit infomoment op vrijdag 28 mei om 10 uur, kunt u dit melden aan stewardship@ovam.be. Wij bezorgen u dan de nodige info.