Lees het nieuwe ‘Circulaire materialenverhaal’: duurzaam wagenpark vraagt om combinatie van maatregelen

  • 10 september 2020

Met het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 engageert Vlaanderen zich om de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent te reduceren tegen 2030 ten opzichte van 2005 in die sectoren die niet behoren tot het Europese ETS-systeem (systeem voor de handel in emissierechten van broeikasgassen). Het gaat vooral om transport en mobiliteit. De specifieke reductiedoelstelling voor personenvervoer in het Klimaatbeleidsplan bedraagt 50 procent.

Doorgedreven maatregelen
De OVAM liet verschillende toekomstscenario’s voor het wagenpark analyseren om te bekijken hoe die klimaatdoelstelling bereikt kan worden, rekening houdend met de voorraad aan materialen in onze economie. De conclusie? Er is een combinatie van maatregelen nodig en elke maatregel moet bovendien ver doorgedreven worden: én veel autodelen, én veel minder autokilometers, én een wagenpark dat uit veel groene wagens bestaat (elektrisch of op waterstof).

Materiaalschaarste voorkomen
Als we ons wagenpark versneld willen vervangen door elektrische auto’s met batterijen in hun bestaande samenstelling, zullen er heel veel lithium-ion-batterijen nodig zijn. Dat kan leiden tot een schaarste aan bijvoorbeeld kobalt, koper, lithium en nikkel. Hergebruik en recyclage van batterijen en innovatie in voertuigtechnologie zijn dus onmisbaar in de omslag naar elektrische mobiliteit.

Meer info
Lees verder op ovam.be/een-duurzaam-wagenpark-vraagt-om-een-combinatie-van-maatregelen.

Surf naar ovam.be/circulaire-materialenverhalen voor meer circulaire materialenverhalen.

Grafiek autodelen