Materialendecreet legt meer verantwoordelijkheid bij producenten

  • 10 september 2020

In juli ging de Vlaamse regering principieel akkoord met enkele wijzigingen aan het Materialendecreet. Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan nieuwe Europese regelgeving. De adviesraden MINA en SERV buigen zich nu over de voorgestelde wijzigingen.

Zwerfvuil verminderen
Europa wil onder meer dat producenten de zwerfvuilkosten dragen van een aantal producten met wegwerpplastic. Het Materialendecreet veralgemeent dat naar alle producten met een belangrijke impact in de categorie zwerfvuil. De OVAM voert nu studies uit naar de samenstelling van het zwerfvuil en de opruimkosten. Op basis daarvan kunnen vanaf 2023 de kosten evenredig verdeeld worden over de producenten.

Producenten betalen voor inzameling en recyclage
Producenten moeten minstens 80 procent van de kosten dragen voor de gescheiden inzameling en recyclage van afvalstoffen die voortkomen uit de producten die ze op de markt brengen. Tenminste als die producten onder een regeling vallen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dat is onder meer het geval voor verpakkingen, afvalolie en matrassen.

Sorteren aanmoedigen
Inzamelaars van afvalstoffen moeten via gepaste inzamelformules en tarieven hun klanten aanmoedigen om te sorteren. VLAREMA, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, kan daarvoor meer specifieke afspraken vastleggen. Schepen die aanmeren in onze havens moeten gratis hun afvalstoffen kunnen aanbieden. Zo vermijden we dat afval ongecontroleerd in zee belandt. Er komen nieuwe afspraken over de financiering van de inzameling van scheepsafval.

Meer info
De beslissing van de Vlaamse Regering vindt u hier: