Monitoringsysteem voor een Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (MDO)

Het MDO is een samenwerkingsverband tussen het departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Samen ontwikkelden en onderhouden zij een monitoringsysteem dat een overzicht biedt van de productie en het gebruik van en de handel in Vlaamse oppervlaktedelfstoffen en hun alternatieven. Voor de Vlaamse Regering vormen deze gegevens de basis voor de verdere uitbouw van een duurzaam oppervlaktedelfstoffen- en materialenbeleid. Dat verzekert de grondstoffenbevoorrading voor de bedrijven op lange termijn. Lees meer

Om te voldoen aan de doelstellingen van het MDO werd een vragenlijst opgesteld om de nodige cijfers te verzamelen.

  • Voor wie is de MDO aangifte?
  • Waarover gaat ze?
  • Wanneer moet ze ingevuld worden?
  • Hoe moet u de enquête invullen?

Het laatste MDO Jaarverslag bevat gegevens tot en met het jaar 2015.