MDO Jaarverslag

Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid

voorblad MDO jaarverslag 2015Het MDO Jaarverslag 2015 vindt u rechts bij de publicaties. Het bundelt de resultaten van de derde MDO aangifte (resultaten over 2015). Algemene informatie over het MDO.

Enkele cijfers uit het MDO Jaarverslag 2015

In 2015 werden in totaal bijna 67 miljoen ton Vlaamse delfstoffen en alternatieven ingezet in Vlaanderen. 38,6 miljoen ton of 58% daarvan zijn alternatieven die niet ontgonnen zijn, maar uit afval gerecycleerd.

De belangrijkste alternatieve grondstof die ingezet werd in Vlaanderen is uitgegraven bodem (14,7 miljoen ton of 22% van de totale inzet van grondstoffen), gevolgd door gerecycleerde puingranulaten (13,8 miljoen ton), bagger- en ruimingsspecie (6,7 miljoen ton) en slakken uit de metallurgie (1,4 miljoen ton). Andere materiaalstromen die ingezet worden ter vervanging van Vlaamse delfstoffen zijn onder andere assen van verbrandingsinstallaties en elektriciteitscentrales en ovenklare glasscherven.

Voor enkele primaire delfstoffen maakt import een groot deel uit van het Vlaamse verbruik: 10,4 miljoen ton bouwzand, 1,1 miljoen ton grind en 8 miljoen ton grindvervangende granulaten werden geïmporteerd.

Bij de alternatieve grondstoffen is er zeer weinig import, maar wel een groot aandeel export van slakken uit de metallurgie (0,7 miljoen ton) en ovenklare glasscherven (0,3 miljoen ton). In Brussel wordt 0,5 miljoen ton van de Vlaamse gerecycleerde granulaten verbruikt.

De figuur hieronder geeft weer in welke mate primaire delfstoffen vervangen worden door alternatieve grondstoffen en hoeveel ervan geïmporteerd wordt voor verbruik in Vlaanderen.

inzet van grondstoffen in Vlaanderen in 2015 per type en origine

Bron: MDO Jaarverslag 2015