Mest


Mest wordt niet beschouwd als een afvalstof en valt onder de bevoegdheid van de Mestbank.