Versnelde asbestafbouw bij alle Vlaamse scholen

Asbest is tot 1998 frequent in allerlei bouwmaterialen en alle soorten gebouwen (huizen, scholen, land- en tuinbouw …) gebruikt. Gezien de kwaliteit van het bindingsmiddel waarin de asbestvezels zich bevinden door ouderdom wordt aangetast, komen de asbestvezels stilaan vrij en vormen ze een risico. Tijd dus om het materiaal te vervangen en samen met de preventieadviseur hierrond de nodige plannen op te maken.

Dankzij de steekproef asbestinventaris in scholen (rechts bij publicaties) kreeg de OVAM een duidelijk zicht op de hoeveelheden asbest en de ondersteuningsnoden die er bij de scholen mbt asbestafbouw aanwezig waren. In navolging van die studie werd in overleg met de kabinetten en de onderwijskoepels een protocol asbestafbouw van kracht dat ondersteuning bood aan de 300 scholen van de inventarisatiestudie.  

Sinds 6 juli is het protocol asbestverwijdering voor alle scholen van kracht. Dit protocol is maximaal gericht op ontzorgen én financieel ondersteunen. Asbest afbouwen wordt zo veel makkelijker en interessanter.