Doorstartfase 2015-2018

Doorstartfase 2015-2018

De Vlaamse Regering gaf op 24 oktober 2014 op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege haar principiële goedkeuring aan de opstart van een asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest. De OVAM kreeg de opdracht tegen 2018 via een zogeheten doorstartfase een finaal beleidsplan op te maken op basis van stakeholdersoverleg, proefprojecten en aanvullende studies.

Stakeholdersoverleg

De OVAM raadpleegde uitvoerig de immo-, bouw-, overheids-, afval-, asbest- en milieusector als eerstelijns betrokken sectoren om knelpunten en behoeften te analyseren en mogelijke oplossingen af te toetsen. De OVAM doorliep bilaterale overlegtrajecten met alle sectorvertegenwoordigers van de diverse doelgroepen om hun specifieke noden te bevragen en potentieel ondersteunende instrumenten af te toetsen. De OVAM bakende hierbij ook de meest aangewezen instrumenten af die beheerd worden door anderen entiteiten.

Volgende stakeholders werden ondermeer algemeen of voor specifieke onderdelen geraadpleegd:

 • VAB (vereniging erkende asbestverwijderaars)
 • GO4circle (milieubedrijven)
 • Interafval
 • Preventieadviseurs (Prebes)
 • CIB (makelaars)
 • Bouwunie
 • Vlaamse confederatie bouw
 • Notariaat
 • FOD WASO
 • NAV
 • Erkende asbestlabo’s en asbestdeskundigen
 • Assuralia
 • VVOR
 • KBC
 • Vigez
 • Vlinter
 • Kom op tegen kanker
 • VEB (Vlaams Energiebedijf)
 • Eandis
 • Aquaflanders en andere nutsmaatschappijen
 • Boerenbond, Algemeen Boeren Syndicaat
 • Vertegenwoordigers van verhuurders
 • Vertegenwoordigers van eigenaars en huurders
 • Scholen en onderwijsinstellingen (o.a. GO!, AGION, universiteiten en hogescholen)
 • Ziekenhuizen (VIPA, Zorgnet, Icuro)
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen, VMSW
 • Unizo en Voka
 • Agoria
 • Provincies, Gemeenten en intercommunales, VVSG
 • Departementen en agentschappen landbouw, wonen, energie, zorg en gezondheid, ondernemen
 • VMM
 • VVH, VMSW
 • VITO
 • Febelfin

 

 

Proefprojecten

Tijdens de doorstartfase voerde de OVAM zes proefprojecten uit om hun potentieel als instrument te onderzoeken:

 1. Gegroepeerde verwijdering van plaasterisolatie in stookinstallaties in particuliere woningen en appartementen i.s.m. de stad Antwerpen, woonkantoren Antwerpen en het Ecohuis;
 2. Samenkoop renovatie asbestdaken bij particulieren en verenigingen i.s.m. IVAREM;
 3. Wijkrenovatieproject asbestdaken i.s.m. Kampenhout, Dialoog vzw en 3Wplus;
 4. Bronophaling met asbestzakken voor particulieren i.s.m. MIWA;
 5. Bronophaling met asbestzakken en containers voor landbouw en particulieren i.s.m. IOK en Merksplas;
 6. Aanbieding voordelige asbestinventarisatie voor woningen i.s.m. Merksplas.

Binnen deze proefprojecten werd het potentieel van toekomstige, ondersteunende instrumenten onderzocht. Ook als een proefproject niet succesvol bleek, konden toch waardevolle inzichten verworven worden om een alternatieve aanpak uit te werken. De OVAM destilleerde uit de evaluatie van haar proefprojecten een aantal ‘best practices’ die beschreven staan in haar finale Actieplan Asbestafbouw. Deze ‘best practices’ kunnen lokale besturen hanteren binnen de zogeheten asbestafbouwprojecten waarvoor de OVAM hen sinds 2018 subsidies biedt.

Studies

Tijdens de doorstartfase voerde de OVAM volgende 9 studies uit:

 1. Steekproef asbestinventarisatie scholen (ABO-AIBVincotte, 2017);
 2. Studie asbestinventarisatie in landbouwbedrijven (SBB, 2017);
 3. Steekproef asbestinventarisatie in sociale woningen (Asper, 2017);
 4. Onderzoek naar blootstelling aan asbest tijdens sanering van golfplaten (Vito, 2016)
 5. Kleefmonstertest voor de evaluatie van de hechtgebondenheid van asbesthoudende materialen (Vito, 2016);
 6. Onderzoek naar de verspreiding van vezels vanuit verweerde asbesthoudende dakbedekking (Vito, 2015);
 7. Onderzoek naar de vezelvrijstelling van asbest uit golfplaten naar het binnenmilieu in loodsen (Vito, 2016)
 8. Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor asbestafbouwbeleid in Vlaanderen (E&Y, 2017);
 9. Economische beleidsstudie asbestverwerking (ABO, 2017)

Deze studies liet de OVAM uitvoeren om:

 • de in eerdere studies (Studietraject 2013-2014) vastgestelde risico’s door verwering van asbestcement daken verder te onderzoeken;
 • voor prioritaire doelgroepen een betere inschatting te kunnen maken van de omvang van het asbestpassief;
 • beleidscenario’s af te wegen.