Asbestveilig Vlaanderen 2040 beslissing Vlaamse Regering 2014

logo vlaamse overheidDe Vlaamse Regering gaf op 24 oktober 2014 op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege haar principiële goedkeuring aan de opstart van een asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest. De OVAM wordt gelast met de voorbereiding tegen 2018 van de uitvoering en coördinatie van het afbouwbeleid met als doel Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. In een doorstartfase tot en met 2017 werkt de OVAM door middel van aanvullend onderzoek en proefprojecten haalbare scenario’s uit voor een finaal Asbestafbouwplan.

De prioriteit gaat daarbij (in afnemende volgorde) naar:

  • Asbestcementproductie-afval (zoals bijv. de asbestcementdraailingen),
  • Niet-hechtgebonden asbesthoudende producten in gebouwen,
  • Hechtgebonden asbesthoudende producten in de buitenschil van gebouwen,
  • Hechtgebonden asbesthoudende producten binnen gebouwen,
  • Asbesthoudende nutsleidingen,
  • Asbestpuin (sloopafval),
  • Industriële toepassingen.

Prioritaire doelgroepen/gebouwen zijn scholen, publieke gebouwen, overheidsgebouwen, residentiële gebouwen en land- en tuinbouw.