Projecten en studies

Naast de verankering van een aansturend regelgevend kader in het Materialendecreet en het Vlarema wil een flankerend beleid zich richten op een doelgroepgerichte markt-economische ondersteuning voor gebouweigenaars bij gebouwrenovaties, met de focus op de asbestgerelateerde meerkosten. Om dit flankerend beleid uit te kunnen werken, onderzoekt de OVAM de mogelijkheden via een aantal (proef)projecten. Binnen de huidige nog lopende projecten mikken we op het faciliteren van schaalvergroting, draagkrachtverhoging, ondersteuning meerkosten asbest, kwaliteitsborging, ontzorging en renovatiebegeleiding in samenwerking met lokale partners of sectorvertegenwoordigers.

De OVAM voert momenteel voor specifieke doelgroepen nog volgende projecten uit.

Contactformulier asbest

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.