De Groene Vent

groene_vent

De Groene Vent schuimt al sinds 2010 alle festivals, sportmanifestaties, fuiven, stoeten, markten en andere openbare evenementen af om hen te helpen bij het verduurzamen van hun evenement.

Op basis van zijn ervaring ontwikkelde hij de Groeneventscan, een vlotte online toepassing die de organisator helpt zijn evenement te verduurzamen.

Met Groene Vent zkt Groen Event benaderen we steden, gemeenten en alle organisatoren van evenementen om samen een duurzame toekomst te verzekeren.

Klik hieronder op het thema van je keuze.

wetgeving en subsidie bekers
groene_vent_doe_de_scan
wisselbeker (zonder rietje)
groene_vent_zij_deden_al_de_scan
groene_vent_wegwijzer_cateringmateriaal
groene_vent_tips