Milieuheffing 2010

  • De heffingsplichtigen moeten alle wijzigingen die zich voorgedaan hebben in hun naam en adres uitdrukkelijk in het aangifteformulier vermelden.
  • De in het aangifteformulier op te nemen bedragen mogen geen fracties van een cent bevatten.
  • De ophalers van de in artikel 48.§2.17° bedoelde afvalstoffen moeten bij het invullen van de aangifte zelf de correcte tarieven vermelden op de daartoe voorzien ruimten op het aangifteformulier. Per tarief moet een aparte regel worden gebruikt.
  • In de wetgeving inzake milieuheffingen die vanaf 1 januari 2010 van kracht is, zijn (t.o.v. 2009) enkele belangrijke wijzigingen opgetreden o.m. voor de recyclageresidu's. De K-factor voor overige residu's die in 2009 nog 0.8 was wordt vanaf 2010 gelijk aan 1 zodat voor de residu's van de recyclage van de volgende afvalstoffen het volle tarief geldt: schroot, gft, hout, groenafval, piepschuimafval, bouw en sloopafval, rubberafval, bandenafval, pmd, voedselafval, gebruikte oplosmiddelen, bodemassen, residu's van het (voor)sorteren van papier en kartonafval en van kunststofafval.

Wetgeving

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 47 tot 53bis van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2010, kunt u downloaden bij de publicaties, evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.