Minder restafval en meer recyclage, maar zwerfvuil neemt opnieuw toe

  • 10 december 2020

Het rapport huishoudelijke afvalstoffen 2019 brengt goed en slecht nieuws. Laten we beginnen met het goede nieuws: de Vlaming produceert 2 kg minder restafval dan het jaar voordien, de hoeveelheid bedrijfsrestafval stijgt niet langer, we recycleren met 69,9 % als één van de besten van Europa en 34 kg goederen per inwoner wordt hergebruikt via de tweedehandsmarkt.  

Het slechte nieuws? De hoeveelheid zwerfvuil nam met 14 % toe t.o.v. 2017. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir grijpt meteen in en kondigt bijkomende inspanningen aan.  

Meer handhaving  

Minister Demir wil de handhaving opdrijven op verschillende niveaus. Lokale besturen worden begin 2021 samengeroepen. 100 van de 300 gemeenten die amper tot niet handhaven op zwerfvuil, krijgen geen subsidies meer als ze daar geen verandering in brengen.  

Op Vlaams niveau wordt het voor gewestelijke handhavers makkelijker om op te treden tegen zwerfvuil en sluikstort. Daarnaast bekijkt de minister samen met de bevoegde instanties om de maximale GAS-boetes op te trekken van 350 naar 500 euro. Ook het samenwerkingsproject Mooimakers, i.s.m. de VVSG, moet de focus leggen op een sterkere handhaving.  

Producentenverantwoordelijkheid  

Minister Demir wijst ook op de verantwoordelijkheid van de verpakkingsproducenten. Door de slechte zwerfvuilcijfers gaat ze het verpakkingsplan vroegtijdig evalueren. Een belangrijke wijziging is dat de zwerfvuilkosten worden doorgerekend aan de producenten. 

Lees het volledige persbericht