Model politiereglement en plan van aanpak tegen illegale afvalinzameling

  • 16 oktober 2019

Om beter op te kunnen treden tegen illegale afvalinzameling heeft de OVAM een model van politiereglement opgesteld en richtlijnen uitgewerkt voor lokale besturen.

In samenwerking met diverse belanghebbenden heeft de OVAM een model politiereglement ontwikkeld om de inzameling van huishoudelijk afval te reguleren. Gemeentebesturen en afvalintercommunales die in opdracht van de gemeente het afvalbeleid in hun regio organiseren, krijgen immers geregeld te maken met de illegale inzameling van huishoudelijk afval, vooral textiel. De inzamelaar heeft in dat geval geen toestemming van de gemeente of de intercommunale. Het kan gaan om inzamelrondes aan huis of om containers die zonder toestemming werden geplaatst.

We werkten daarnaast een plan van aanpak uit voor lokale besturen. Dat bevat richtlijnen om doeltreffend op te treden tegen illegale (textiel)inzamelingen. Verder zijn er nu ook twee modellen van processen-verbaal beschikbaar.

Alle info en documenten vindt u hier